Standardowe wyposażenie i schemat przepompowni sieciowej

1. Komin wentylacyjny 2 szt.
2. Właz 1 szt.
3. Zbiornik pompowni 1 szt.
4. Uchwyt bezpieczeństwa 2 szt.
5. Prowadnice stalowe nierdzewne 2 szt.
6. Kolano stopowe 2 szt.
7. Pion tłoczny 2 szt.
8. Króciec przyłączeniowy 1 szt.
9. Zasuwa kołnierzowa 2 szt.
10. Zawór zwrotny kulowy 2 szt.
11. Drabina złazowa 1 szt.
12. Łańcuch do wyciągania pomp 2 szt.
13. Przewód zasilający pompy 2 szt.
14. Pompa zatapialna 2 szt.
15. Pomost roboczy 1 szt.
16. Nasada hydrantowa do płukania 1 szt.
17. Dopływ ścieków 1 szt.
18. Króciec kablowy 1 szt.
19. Sonda hydrostatyczna 1 szt.
20. Pływak 1 szt.
21. Szafka sterownicza 1 szt.
Przepompownia sieciowa jest projektowana dla indywidualnych rozwiązań.

Podstawowe kryteria dla doboru i projektu przepompowni to:

- wydajność przepompowni Qp (m3/h lub l/s)

- wysokość podnoszenia Hc (m. sł. w)

- pojemność użytkowa zbiornika Vn (m3)

- rodzaj ścieków

- typ pomp

- sposób sterowania


Konsultacje wyceny - instalbud@szepielak.pl