Separator koalescencyjny cieczy lekkich SKV

Zastosowanie: Separatory koalescencyjne produkowane przez Zakład Usługowo Handlowy INSTALBUD-SZEPIELAK, wyposażone we wkład FAP 319, przeznaczone są do usuwania substancji olejowych z:
- ścieków (wód) opadowych z dróg, parkingów, stacji paliwowych baz przeładunkowych, itp.,
- scieków z myjni samochodowych,
- ścieków z warsztatów i baz naprawczych taboru samochodowego.

Oczyszczanie zaolejonych ścieków odbywa się dwustopniowo:

- pierwszy stopien stanowi odmulacz - osadnik, w którym następuje
zatrzymanie piasku i grubszej zawiesiny, wg karty katalogowej,
- drugi stopień stanowi właściwy separator substancji olejowych z wkładem koalescencyjnym.

Charakterystyka wyrobu: Separatory koalescencyjne o przepustowości do 40 dm3/s produkowane są w kształcie pionowego walca. Poszczególne elementy konstrukcyjne separatora wykonane są z rur i płyt PE-HD, łączonych metodą spawania ekstruzyjnego, natomiast wkład wykonany jest z PP.

Zwieńczenie separatora stanowi pokrywa z PE lub pierścień, płyta pokrywowa żelbetowa i właz żeliwny klasy ABC lub D wg PN 87/H-74051-01-02 odpowiednio dla rodzaju obciążenia przyjętego w projekcie budowlanym. Na dopływie ścieków montowany jest deflektor uspokajający i rozpraszający strumień ścieków.

Odpływ ścieków z separatora skonstruowany jest w formie zasyfonowanego trójnika z samoczynnym zamknięciem w postaci klapy i odpowiednio wytarowanego pływaka odcinającego odpływ z separatora po przekroczeniu poziomu awaryjnego. Całość zamknięcia awaryjnego, łącznie z pływakiem wykonane są z PE-HD. Klapa wykonana jest z płytki stalowej kwasoodpornej z naklejoną uszczelką.

Niezależnie od zamknięcia lokalizacja odpływu ścieków odolejonych przy prawidłowej eksploatacji uniemożliwia przedostanie się warstwy olejowej do ścieków oczyszczonych.

Dane techniczne:
Przepustowość: QN = 1-40 dm3/s
Średnica DN = 800 – 2800mm
Średnica dopływu Dn = 160 – 600mm
Wysokość: H1 = 950 – 1550mm
H0 = wg profilu

Typowielkość SKV 01 SKV 03 SKV O5 SKV 08 SKV 10 SKV 15 SKV 20 SKV 25 SKV 30 SKV 40
Przepływ nominalny
[dm3/s]
1 3 5 8 10 15 20 25 30 40
Średnica nominalna
DNs [mm]
800 1000 1000 1200 1400 1800 2000 2200 2400 2800
Wysokości
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]

950
900
830
250

950
900
650
250

1450
1400
1190
300

1550
1500
1250
300

1400
1350
1150
300

1250
1200
970
400

1350
1300
1050
400

1400
1350
1100
400

1400
1350
1100
500

1400
1350
1100
500
Pojemność separatora
Vs [m3]
0,45 0,70 1,10 1,70 2,10 3,05 4,08 5,13 7,78 8,31
Pojemność oleju
[m3]
0,05 0,12 0,15 0,24 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 1,20
Maksymalna średnica dopływu
dn[mm]
200 200 200 250 250 300 300 400 400 600