Separator tłuszczu poziomy SHT

Zastosowanie: Separatory stosuje się wszędzie tam, gdzie ścieki zawierają tłuszcz w większej ilości niż w typowych ściekach bytowych. Urządzenia należy instalować blisko źródła zanieczyszczeń, np. na wylocie ścieków z kuchni, restauracji. Typowe przykłady zastosowania urządzenia to: hotele, restauracje, rzeźnie, masarnie, bary szybkiej obsługi itp. Nie należy instalować separatorów tłuszczu na sieci ścieków sanitarnych. Separatory Instalbud-Szepielak są przeznaczone do podczyszczania ścieków o maksymalnym przepływie hydraulicznym od 1 do 50 dm3/s.

Charakterystyka wyrobu: Separatory tłuszczu o przepustowości do 50 dm3/s produkowane są w kształcie cylindrycznych zbiorników z rur PE. Elementy separatorów: dna, przegrody, króćce dopływowe i odpływowe, kominy złazowe wykonywane są również z PE. Poszczególne elementy separatora łączone są metodą spawania ekstruzyjnego lub zgrzewania , zapewniającą szczelność połączeń i utrzymanie własności wytrzymałościowych.

Zwieńczenie separatora stanowi pokrywa z PE-HD lub pierścień, płyta i właz żeliwny zależnie od warunków lokalizacyjnych. Na dopływie ścieków montowany jest deflektor uspokajający i rozpraszający strumień ścieków. Odpływ ścieków z separatora skonstruowany jest tak w postaci zasyfonowanego trójnika. Lokalizacja odpływu ścieków przy prawidłowej eksploatacji uniemożliwia przedostaniu się warstwy tłuszczu do ścieków oczyszczonych.

Dane techniczne:
Przepustowość: Q = 1 - 50 dm3/s
Średnica: D = 1000 - 2400mm
Średnica dopływu Dn: = 160 – 400mm
Wysokość: H1 = 750 – 1850mm
H0 = wg profilu
Długość: L = 610 – 5340mm

Typowielkość SHT 01 SHT 03 SHT 05 SHT 08 SHT 10 SHT 15 SHT 20 SHT 25 SHT 30 SHT 40 SHT 50
Przepływ nominalny
[dm3/s]
1 3 5 8 10 15 20 25 30 40 50
Średnica nominalna DNs [mm] 1000 1200 1400 1400 1400 1800 1800 1800 1800 2200 2400
Wysokości
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]

750 700 200

950 900 250

1100 1050 300

1100 1050 300

1100 1050 300

1400 1350 400

1400 1350 400

1400 1350 400

1400 1350 500

1650 1600 500

1850 1800 500
Długość separatora Ls [mm] 610 1150 1350 2180 2700 2530 3380 4220 5050 5310 5340
Pojemność separatora Vrz [m3] 0,35 1,04 1,65 2,67 3,31 5,08 6,80 8,48 10,10 15,60 19,30
Pojemność tłuszczu [m3] 0,05 0,12 0,15 0,24 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 1,20 1,50
Wysokość warstwy tłuszczu[m] 0,10 0,11 0,11 0,11 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15
Maksymalna średnica dopływu dn [mm] 160 200 200 250 250 300 300 300 300 400 400