Studzienka, studnia Vena ? 1000mm

Zastosowanie: studzienka kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, używana do łączenia kanalizacji deszczowej lub sanitarnej

Kolor: czarny/szary w zależności od typu

Dopuszczenie: AT-15-8493/2010 studzienki kanalizacyjne VENA

Przeznaczenie: zmiana kierunku przebiegu kanalizacji studzienka kończy się na poziomie gruntu trzonem wznoszącym (teleskop) pozwalające na wprowadzenie sprzętu czyszczącego, inspekcyjnego lub testującego oraz usunięcia odpadów (zanieczyszczeń stałych) oraz umożliwia dostęp personelu

Typ:
N - kolor czarny do zabudowy nadziemnej i podziemnej (grunt suchy)
S - kolor szary do zabudowy nadziemnej i podziemnej (grunt nawodniony)

Poziom wody gruntowej powyżej dna studzienki 2m typ S.
Wyższy poziom wody gruntowej po uzgodnieniu z producentem.

Studzienka kanalizacyjna VENA
Studzienka typ S/N A[mm] B[mm] C[mm] D[mm] E[mm] F[mm] G[mm] h1[mm] h2[mm] h[mm]
S-1 / N-1 250 200 160 1624 1124 - 711 250 134 1124
S-1,5 / N-1,5 250 200 160 1624 1124 1183 711 250 134 1624
S-2 / N-2 250 200 160 1624 1124 1224 711 250 134 2124
S-2,5 / N-2,5 250 200 160 1624 1124 1224 711 250 134 2624
S-3 / N-3 250 200 160 1624 1124 1224 711 250 134 3124

Rodzaje kinet

Rodzaje kinet studzienki kanalizacyjnych „VENA”:

KP - przelotowa
KZ - zbiorcza
KP + P - przelotowa z jednym dopływem bocznym, prawym
KP + L - przelotowa z jednym dopływem bocznym, lewym
K + L - przyłączeniowa z jednym dopływem bocznym, lewym
K + P - przyłączeniowa z jednymdopływem bocznym, prawym
K + PL - przyłączeniowa z dwoma dopływami bocznymi
KO - z jednym odpływem
BO - z dnem płaskim bez odpływu i dopływu

A[°] B[mm] C[mm]
45 1624 1123

alt=/div