Studzienka, studnia Vena ? 800mm

Zastosowanie: studzienka kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, używana do łączenia kanalizacji deszczowej lub sanitarnej

Kolor: czarny/szary w zależności od typu

Dopuszczenie: AT-15-8493/2010 studzienki kanalizacyjne VENA

Przeznaczenie: zmiana kierunku przebiegu kanalizacji studzienka kończy się na poziomie gruntu trzonem wznoszącym (teleskop) pozwalające na wprowadzenie sprzętu czyszczącego, inspekcyjnego lub testującego oraz usunięcia odpadów (zanieczyszczeń stałych) oraz umożliwia dostęp personelu

Typ:
N - kolor czarny do zabudowy nadziemnej i podziemnej (grunt suchy - poziom wody gruntowej powyżej dna studni 0,5m)
S - kolor szary do zabudowy nadziemnej i podziemnej (grunt nawodniony - poziom wody gruntowej powyżej dna studni 2m)

Wyższy poziom wody gruntowej po uzgodnieniu z producentem.

Studzienka kanalizacyjna VENA
Studzienka typ S/N A[mm] B[mm] C[mm] D[mm] F[mm] G[mm] H[mm] h1[mm] h2[mm] h[mm]
S-1 / N-1 250 200 160 1624 824 - 711 250 134 1131
S-1,5 / N-1,5 250 200 160 1624 824 874 711 250 134 1631
S-2 / N-2 250 200 160 1624 824 916 711 250 134 2131
S-2,5 / N-2,5 250 200 160 1624 824 924 711 250 134 2631
S-3 / N-3 250 200 160 1624 824 924 711 250 134 3131

Rodzaje kinet

Rodzaje kinet studzienki kanalizacyjnych „VENA”:

KP - przelotowa
KZ - zbiorcza
KP + P - przelotowa z jednym dopływem bocznym, prawym
KP + L - przelotowa z jednym dopływem bocznym, lewym
K + L - przyłączeniowa z jednym dopływem bocznym, lewym
K + P - przyłączeniowa z jednymdopływem bocznym, prawym
K + PL - przyłączeniowa z dwoma dopływami bocznymi
KO - z jednym odpływem
BO - z dnem płaskim bez odpływu i dopływu

A[°] B[mm] C[mm]
45 1624 824

/div