Studzienka, studnia Vena - bezodpływowa ? 1000mm

Zastosowanie: studzienka zlokalizowana na końcu przewodu dopływowego

Kolor: czarny/szary w zależności od typu

Materiał: PE

Dopuszczenie: AT-15-8493/2010 studzienki kanalizacyjne VENA

Przeznaczenie: do gromadzenia cieczy: ścieki komunalne, woda deszczowa, inne ciecze po sprawdzeniu odporności chemicznej PE (kontakt z producentem) w zabudowie podziemnej i nazmiemnej
- obudowa pompownii
- obudowa wodomierzowa
- inne w/g potrzeb zastosowanie po konsultacji z producentem

Typ:
N - kolor czarny do zabudowy nadziemnej i podziemnej (grunt suchy - poziom wody gruntowej powyżej dna studni 0,5m)
S - kolor szary do zabudowy nadziemnej i podziemnej (grunt nawodniony - poziom wody gruntowej powyżej dna studni 2m)

Wyższy poziom wody gruntowej po uzgodnieniu z producentem.

Studzienka kanalizacyjna VENA
Studzienka typ S/N B[mm] D[mm] E[mm] F[mm] h[mm] h1[mm] h2[mm] h3[mm] Pojemność[L]
S-1 / N-1 880 711 1124 - 1139 250 461 134 680
S-1,5 / N-1,5 880 711 1124 1183 1639 250 461 134 1100
S-2 / N-2 880 711 1124 1223 2139 250 461 134 1560
S-2,5 / N-2,5 880 711 1124 1223 2639 250 461 134 2040
S-3 / N-3 880 711 1124 1223 3139 250 461 134 2510