Studzienka, studnia Vena - bezodpływowa ? 800mm

Zastosowanie: studzienka zlokalizowana na końcu przewodu dopływowego

Kolor: czarny/szary w zależności od typu

Materiał: PE

Dopuszczenie: AT-15-8493/2010 studzienki kanalizacyjne VENA

Przeznaczenie: do gromadzenia cieczy: ścieki komunalne, woda deszczowa, inne ciecze po sprawdzeniu odporności chemicznej PE (kontakt z producentem)w zabudowaniu podziemnej i naziemnej:
- obudowa pompowni
- obudowa wodomierzowa
- inne w/g potrzeb zastosowania po konsultacji z producentem

Typ:
N - kolor czarny do zabudowy nadziemnej i podziemnej (grunt suchy - poziom wody gruntowej powyżej dna studni 0,5m)
S - kolor szary do zabudowy nadziemnej i podziemnej (grunt nawodniony - poziom wody gruntowej powyżej dna studni 2m)

Wyższy poziom wody gruntowej po uzgodnieniu z producentem.

Studzienka kanalizacyjna VENA
Studzienka typ S/N E[mm] F[mm] D[mm] h2[mm] h[mm] h1[mm] Pojemność[L]
S-1 / N-1 824 - 711 134 1104 250 470
S-1,5 / N-1,5 824 874 711 134 1604 250 750
S-2 / N-2 824 916 711 134 2104 250 1000
S-2,5 / N-2,5 824 924 711 134 2604 250 1390
S-3 / N-3 824 924 711 134 3104 250 1700