O firmie

Instalbud-Szepielak to wieloletnie doświadczenie w branży wodno-kanalizacyjnej od 1995 roku.
Jako firma jest niekwestionowanym liderem w regionie w zakresie sprzedaży artykułów
wodno-kanalizacyjnych takich jak:

- rury z tworzyw sztucznych do wody, gazu i ścieków
- wszelkiego rodzaju armatury żeliwnej i kwasoodpornej
- systemy rynnowe
- inne elementy uzbrojenia sieci wodno-kanalizacyjnej.

rury z tworzyw sztucznych do wody, gazu i ścieków wszelkiego rodzaju armatury żeliwnej i kwasoodpornej systemy rynnowe

Mając na uwadze postępujący pod koniec lat 90-tych rozwój w zakresie wodociągowania i sanityzacji Polski ze szczególnym uwzględnieniem zaniedbanych obszarów wiejskich, wzrastające wymagania 
w zakresie ochrony środowiska wynikające z uświadomienia zaniedbań w tej dziedzinie jak i zaostrzenie obowiązujących przepisów i standardów Unii Europejskiej, a także rozwój urządzeń wod-kan 
wynikających ze szerokiego zastosowania tworzyw sztucznych, rozpoczęliśmy produkcję:

rury z tworzyw sztucznych do wody, gazu i ścieków

1998 - sieciowych i przydomowych przepompowni ścieków
2000 - studzienek kanalizacyjnych w technologii spawania
2001 - separatorów substancji ropopochodnych oraz separatorów tłuszczu
2010 - studzienek kanalizacyjnych w technologii rotomouldingu


W 2004 roku jako pierwsi w Polsce wdrożyliśmy system monitoringu „NET-22” (aktualnie „NET-23”), który pozwala na skuteczną kontrolę zaawansowanych urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

system monitoringu