Monitoring NET 23

Logowanie

Zastosowanie

System NET-23 monitoruje automatykę przepompowni w trybie ciągłym z wykorzystaniem pakietowej transmisji danych (GPRS). Określa bieżący stan pracy zainstalowanych urządzeń oraz sygnalizuje występowanie stanów awaryjnych. System działa na obszarze całego kraju, wszędzie tam gdzie istnieje infrastruktura operatorów sieci komórkowych.

Charakterystyka wyrobu

Podstawowa konfiguracja zapewnia monitorowanie następujących parametrów:

 • Praca pomp - załączenie - wyłączenie, czas pracy.
 • Awaria pomp - przeciążenie, przegrzanie, usterka elektryczna, usterka mechaniczna, zawilgocenie.
 • Suchobieg - praca pomp ?na sucho".
 • Poziom max - przekroczenie maksymalnego poziomu medium z zbiorniku.
 • Włamanie - otwarcie pokrywy zbiornika pompowni.
 • Kontrola zasilania sieciowego ? brak zasilania.
 • Kontrola zasilania awaryjnego ? brak zasilania.
 • Poziom medium ? poziom medium w zbiorniku w cm, (dla przepompowni wyposażonych w sondę hydrostatyczną).
 • Prąd pomp ? wartość prądu w trakcie pracy pompy (dla przepompowni wyposażonej w układ pomiarowy z przekładnikiem).


Sposób działania

System monitorujący NET-23 posiada trzy zasadnicze bloki funkcyjne

 • Urządzenie transmisyjne ? specjalistyczny moduł połączony z automatyką przepompowni za pośrednictwem interfejsu separującego
 • Serwer systemowy ? aplikacja zbierająca wszystkie dane z obiektu w której następuje archiwizacja i obróbka informacji
 • Komputer użytkownika, z zainstalowaną przeglądarką WWW oraz łączem internetowym


Nośnikiem informacji jest pakietowa transmisja danych (GPRS). Zastosowanie tej technologii umożliwia monitorowanie urządzeń w trybie ciągłym, bez potrzeby budowania kosztownej infrastruktury. Sygnał z urządzenia nadawczego przesyłane są na serwer. Tutaj dokonywany jest zapis i archiwizacja danych oraz określany jest adresat wiadomości. Użytkownik za pośrednictwem Internetu i przeglądarki WWW loguje się na serwer, skąd po wprowadzeniu osobistego kodu dostępu pobiera przypisane do niego dane. Wszystkie informacje są wizualizowane graficznie na ekranie komputera, stąd w sposób przejrzysty i czytelny charakteryzują monitorowany obiekt. W przypadku wystąpienia awarii, prócz pojawienie się sygnału na ekranie monitora, użytkownik przepompowni jest dodatkowo powiadamiany o zdarzeniu za pośrednictwem sms-a przesyłanego pod wskazany numer telefonu komórkowego lub e-maila wysyłanego na wybrany adres skrzynki elektronicznej.

system monitoringu

Monitoring:
 • wizualizacja oddalonej automatyki
 • rejestracja i analiza
 • funkcje dodatkowe
Założenia projektowe:
 • narzędzia pomocne do administracji
 • łatwość obsługi
 • łatwość wdrożenia
 • niezawodność
Sposób transmisji:
 • tryb rzeczywisty
 • pakietowa transmisja danych GPRS
 • wizualizacja na stronie WWW
 • serwer funkcjonuje w siedzibie Instalbud-Szepielak
 • powiadamianie SMS


Wszelkie pytania prosimy kierować do działu marketingu i sprzedaży, poniżej znajdują się wszystkie dostępne dane kontaktowe:

Automatyka i Monitoring

 

mgr inż. Piotr Bartecki wew. 22
Specjalista ds. Kontroli Jakości
bartecki at szepielak dot pl

mgr inż. Paweł Wojtowicz wew. 22
Specjalista ds. Automatyki i monitoringu
pwoj at szepielak dot pl