Separator tłuszczu pionowy SVT

Zastosowanie: Separatory stosuje się wszędzie tam, gdzie ścieki zawierają tłuszcz w większej ilości niż w typowych ściekach bytowych. Urządzenia należy instalować blisko źródła zanieczyszczeń, np. na wylocie ścieków z kuchni, restauracji. Typowe przykłady zastosowania urządzenia to: hotele, restauracje, rzeźnie masarnie, bary szybkiej obsługi itp. Nie należy instalować separatorów tłuszczu na sieci ścieków sanitarnych. Separatory Instalbud-Szepielak są przeznaczone do podczyszczania ścieków o maksymalnym przepływie hydraulicznym od 1 do 25 dm3/s.

Charakterystyka wyrobu: Separatory tłuszczu o przepustowości do 25 dm3/s produkowane są w kształcie cylindrycznych zbiorników z rur PE. Elementy separatorów: dna, przegrody, króćce dopływowe i odpływowe, kominy złazowe wykonywan ą również z PE. Poszczególne elementy separatora łączone są metodą spawania ekstruzyjnego lub zgrzewania , zapewniającą szczelność połączeń i utrzymanie własności wytrzymałościowych.

Zwieńczenie separatora stanowi pokrywa z PE-HD lub pierścień, płyta i właz żeliwny, zależnie od warunków lokalizacyjnych. Na dopływie ścieków montowany jest deflektor uspokajający i rozpraszający strumień ścieków. Odpływ ścieków z separatora skonstruowany jest tak w postaci zasyfonowanego trójnika. Lokalizacja odpływu ścieków przy prawidłowej eksploatacji uniemożliwia przedostaniu się warstwy tłuszczu do ścieków oczyszczonych.

Dane techniczne:
Przepustowość: Q = 1-25 dm3/s
Średnica D = 600 – 2800mm
Średnica dopływu Dn = 160 – 400mm
Wysokość: H1 = 1250 – 1400mm
H0 = wg profilu

Typowielkość SVT 01 SVT 03 SVT O5 SVT 08 SVT 10 SVT 15 SVT 20 SVT 25
Przepływ nominalny [dm3/s] 1 3 5 8 10 15 20 25
Średnica nominalna DNs [mm] 600 1000 1200 1600 1800 2200 2500 2800
Wysokości H1 [mm] H2 [mm] H3 [mm] 1250 1200 200 1350 1300 250 1500 1450 300 1350 1300 250 1350 1300 250 1350 1300 250 1400 1350 300 1400 1350 300
Pojemność separatora Vs [m3] 0,35 1,06 1,69 2,70 3,43 5,13 6,80 8,60
Pojemność tłuszczu [m3] 0,05 0,12 0,15 0,24 0,30 0,45 0,60 0,75
Wysokość warstwy tłuszczu [mm] 60 150 130 150 150 140 150 150
Maksymalna średnica dopływu dn [mm] 160 200 200 250 250 300 300 400